Ứng dụng cho phép người chơi sử dụng các tính năng như sau:

Tải ngay ứng dụng trên Google play

Tải ngay ứng dụng trên App Store

Điều khoản sử dụng

Ứng dụng chỉ được dùng với mục đích giải trí và tranh tài dự đoán. Chúng tôi HOÀN TOÀN không chịu trách nhiệm về các hành vi sau:

Cá độ ăn tiền:

Các hình thức cá độ ăn tiền đều vi phạm pháp luật. Chúng tôi hoàn toàn không khuyến cáo. Quý khách sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về các hành vi sai trái này.

Phát sinh các mâu thuẫn:

Các người chơi tham gia trò chơi đều với tư cách tự nguyện. Chúng tôi không có trách nhiệm giải quyết các mẫu giữa các người chơi với nhau

Thực hiện các hành vi sai trái:

Các bạn phải chịu trách nhiệm về các hành động, cư xử của các bạn trong game.

Thông tin liên lạc