Cổ phiếu quỹ là gì? Những đặc điểm cơ bản của cổ phiếu quỹ

Cổ phiếu quỹ là gì? Loại cổ phiếu này có những đặc điểm cơ bản nào? Đang là một chủ đề kinh tế tài chính nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc hiện nay. Để biết thêm thông tin chi tiết về vấn đề này mời bạn theo dõi bài phân tích sau.

Cổ phiếu quỹ là gì?

Cổ phiếu quỹ (hay còn gọi là cổ phiếu treo) là một loại cổ phiếu được phát hành bởi một công ty để mua lại cổ phiếu của chính công ty đó. Các cổ phiếu quỹ thường được phát hành khi công ty muốn giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường hoặc để kiểm soát việc mua lại cổ phiếu của công ty.

Các cổ phiếu quỹ thường không có quyền biểu quyết và không được tính vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty. Việc mua bán cổ phiếu quỹ thường được thực hiện trên thị trường thứ cấp và giá cổ phiếu quỹ có thể thấp hơn giá cổ phiếu thường của công ty.

Cổ phiếu quỹ là gì?

Cổ phiếu quỹ là gì?

Các cổ phiếu quỹ có thể được sử dụng như một công cụ để mua lại cổ phiếu của công ty với giá thấp hơn giá trung bình của thị trường. Nếu công ty muốn mua lại cổ phiếu của mình, việc mua lại các cổ phiếu quỹ sẽ là một cách tiết kiệm chi phí hơn so với mua lại các cổ phiếu thường trên thị trường.

Các đặc điểm của cổ phiếu quỹ cơ bản nhất

Các đặc điểm của cổ phiếu quỹ bao gồm:

1. Không có quyền biểu quyết: Cổ phiếu quỹ thường không có quyền biểu quyết và không được tính vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty.

2. Thường được phát hành để mua lại cổ phiếu của công ty: Các cổ phiếu quỹ thường được phát hành khi công ty muốn giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường hoặc để kiểm soát việc mua lại cổ phiếu của công ty.

3. Giá thấp hơn giá cổ phiếu thường: Việc mua bán cổ phiếu quỹ thường được thực hiện trên thị trường thứ cấp và giá cổ phiếu quỹ có thể thấp hơn giá cổ phiếu thường của công ty.

4. Không được tính vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty: Cổ phiếu quỹ không được tính vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty, do đó không ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thường của công ty.

5. Có thể được sử dụng để mua lại cổ phiếu của công ty: Các cổ phiếu quỹ có thể được sử dụng như một công cụ để mua lại cổ phiếu của công ty với giá thấp hơn giá trung bình của thị trường.

Điều kiện mua cổ phiếu quỹ là gì?

Theo Luật Chứng khoán năm 2019 của Việt Nam, điều kiện để mua cổ phiếu quỹ được quy định như sau:

  1. Là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
  2. Là người có tài khoản chứng khoán tại một tổ chức tài chính có thẩm quyền hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
  3. Là người có đủ khả năng tài chính để mua cổ phiếu quỹ.
  4. Là người đã được cấp phép hoạt động dưới hình thức quản lý danh mục đầu tư tại tổ chức quản lý quỹ hoặc tổ chức tài chính có thẩm quyền.
  5. Là người đã đọc và hiểu rõ thông tin về quyền lợi và rủi ro của việc đầu tư vào cổ phiếu quỹ.
  6. Là người đã được cấp phép hoạt động dưới hình thức tư vấn đầu tư chứng khoán và đang tư vấn mua cổ phiếu quỹ cho khách hàng của mình.

Ngoài ra, cần tuân thủ các quy định khác liên quan đến giao dịch trên thị trường chứng khoán, bao gồm quy định về giá cả, thời hạn thanh toán, quyền của cổ đông và các quy định khác liên quan đến việc mua và bán cổ phiếu quỹ trên thị trường chứng khoán.

Xem thêm: Lướt sóng chứng khoán là gì? Kinh nghiệm lướt sóng an toàn

Xem thêm: Cổ phiếu chu kỳ là gì? Tìm hiểu các giai đoạn trong chu kỳ cổ phiếu

Trên đây là một số thông tin liên quan đến việc tìm hiểu cổ phiếu quỹ là gì? Hy vọng những thông tin mà chúng tôi chia sẻ đã giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé!

Top