Hướng dẫn cách tính lãi suất ngân hàng gửi tiết kiệm đơn giản nhất

Cách tính lãi suất ngân hàng có kỳ hạn, lãi suất tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và công thức tính lãi suất kép như thế nào? Để giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề này mời bạn theo dõi bài phân tích và chia sẻ chi tiết sau đây của chúng tôi nhé!

Cách tính lãi suất ngân hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn

Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng có kỳ hạn là một yếu tố quan trọng khi bạn quan tâm đến việc tiết kiệm và tạo dựng tài sản trong tương lai. Để hiểu rõ hơn về cách tính lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng có kỳ hạn, hãy xem xét các bước chi tiết dưới đây:

Cách tính lãi suất ngân hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn

Cách tính lãi suất ngân hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn

  • Xác định lãi suất hàng năm: Đầu tiên, bạn cần xác định lãi suất hàng năm được ngân hàng áp dụng cho loại sổ tiết kiệm có kỳ hạn mà bạn muốn gửi. Thông thường, lãi suất được biểu thị dưới dạng phần trăm hàng năm.
  • Chuyển đổi lãi suất hàng năm sang lãi suất hàng kỳ: Với lãi suất hàng năm đã xác định, bạn cần chuyển đổi nó sang lãi suất hàng kỳ tương ứng với kỳ hạn gửi của bạn. Ví dụ, nếu bạn gửi tiền trong 6 tháng, bạn sẽ chia lãi suất hàng năm cho 2 để tính lãi suất hàng 6 tháng.
  • Áp dụng công thức cách tính lãi suất ngân hàng: Công thức chung để tính lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng có kỳ hạn là: Lãi suất = Số tiền gửi x Lãi suất hàng kỳ x Số kỳ / (Số ngày trong một năm x 100).
  • Ví dụ minh họa: Giả sử bạn gửi 10.000.000 VND với lãi suất hàng năm là 6% và gửi trong 12 tháng. Để tính lãi suất, áp dụng công thức trên, ta có: Lãi suất = 10.000.000 x (6/12) x 12 / (365 x 100) = 98.630 VND.
  • Tính tổng số tiền sau kỳ hạn: Cuối cùng, bạn cần tính tổng số tiền sau kỳ hạn bằng cách cộng lãi suất vào số tiền gốc. Trong ví dụ trên, nếu bạn gửi trong 12 tháng, tổng số tiền sau kỳ hạn sẽ là: Tổng số tiền = Số tiền gốc + Lãi suất = 10.000.000 + 98.630 = 10.098.630 VND.

Cách tính lãi suất tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn

Lãi suất tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn là một phương thức tiết kiệm linh hoạt và phổ biến. Để hiểu cách tính lãi suất tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn chi tiết, hãy xem qua các bước sau đây:

  • Xác định lãi suất hàng năm: Đầu tiên, bạn cần biết lãi suất hàng năm mà ngân hàng áp dụng cho sổ tiết kiệm không kỳ hạn. Lãi suất này thường được ghi dưới dạng phần trăm hàng năm.
  • Chuyển đổi lãi suất hàng năm thành lãi suất hàng ngày: Để tính lãi suất cho tiền gửi không kỳ hạn, bạn cần chuyển đổi lãi suất hàng năm sang lãi suất hàng ngày. Bạn có thể thực hiện bước này bằng cách chia lãi suất hàng năm cho 365 (số ngày trong một năm).
  • Áp dụng công thức cách tính lãi suất ngân hàng: Công thức chung để tính lãi suất tiền gửi không kỳ hạn là: Lãi suất = Số tiền gửi x Lãi suất hàng ngày x Số ngày gửi / 100.
  • Ví dụ minh họa: Giả sử bạn gửi 5.000.000 VND với lãi suất hàng năm là 6%. Để tính lãi suất, ta cần chuyển đổi lãi suất hàng năm sang hàng ngày bằng cách chia 6% cho 365 ngày, ta được lãi suất hàng ngày là 0.0164%. Nếu bạn gửi tiền trong 90 ngày, ta có: Lãi suất = 5.000.000 x 0.0164% x 90 / 100 = 73.8 VND.
  • Tính tổng số tiền sau kỳ hạn: Cuối cùng, để tính tổng số tiền sau kỳ hạn, bạn cộng lãi suất vào số tiền gốc. Trong ví dụ trên, nếu bạn gửi trong 90 ngày, tổng số tiền sau kỳ hạn sẽ là: Tổng số tiền = Số tiền gốc + Lãi suất = 5.000.000 + 73.8 = 5.073.800 VND.

Cách tính lãi suất tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn

Cách tính lãi suất tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn

Công thức tính lãi suất kép ngân hàng

Công thức chung: Lãi suất kép là phương pháp tính lãi suất cho các khoản tiền gửi có lãi suất được cộng dồn vào số vốn gốc theo chu kỳ nhất định. Công thức tính lãi suất kép là: Số tiền sau kỳ hạn = Số tiền gốc x (1 + Lãi suất / 100) ^ Số kỳ hạn.

Ví dụ: Nếu bạn gử Gửi 1.000.000 VND với lãi suất hàng tháng là 0.5% và gửi trong 12 tháng, áp dụng công thức lãi suất kép, số tiền sau kỳ hạn sẽ được tính như sau: Số tiền sau kỳ hạn = 1.000.000 x (1 + 0.5/100) ^ 12 = 1.006.124 VND.

Xem thêm: Sổ tiết kiệm là gì? Các loại sổ tiết kiệm phổ biến tại Việt Nam

Xem thêm: Tiền gửi không kỳ hạn là gì? Cách tính lãi suất không kỳ hạn

Trên đây là một số thông tin liên quan đến việc tìm hiểu cách tính lãi suất ngân hàng gửi tiết kiệm. Hy vọng những thông tin tài chính mà chúng tôi chia sẻ đã giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Top