Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại là gì? Đánh giá ưu, nhược điểm cơ bản

Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại là một loại cổ phiếu mà cổ đông được hưởng một số lợi ích đặc biệt trong trường hợp công ty phát hành cổ tức hoặc giảm giá cổ phiếu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ưu nhược điểm của loại hình cổ phiếu này như sau.

Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại là gì?

Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại (còn gọi là cổ phiếu ưu tiên hoàn lại) là một loại cổ phiếu mà cổ đông được ưu đãi hơn so với các cổ đông khác trong việc phân chia lợi nhuận. Điểm đặc biệt của loại cổ phiếu này là trong trường hợp công ty phát hành cổ tức hoặc giảm giá cổ phiếu, cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu tiên hoàn lại sẽ được hưởng lợi ích đặc biệt, thường là ưu tiên hơn so với các cổ đông khác.

Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại là gì?

Cổ phiếu ưu tiên hoàn lại là gì?

Ưu điểm của cổ phiếu ưu tiên hoàn lại

  • Ưu tiên nhận cổ tức: Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu tiên hoàn lại được ưu tiên nhận cổ tức so với các cổ đông khác.
  • Ưu tiên mua cổ phiếu mới phát hành: Trong trường hợp công ty phát hành thêm cổ phiếu, cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi hoàn lại có quyền ưu tiên mua cổ phiếu mới này trước khi các cổ đông khác có cơ hội mua.
  • Ưu tiên trong trường hợp giảm giá cổ phiếu: Trong trường hợp công ty giảm giá cổ phiếu, cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu tiên hoàn lại sẽ được ưu tiên mua cổ phiếu giảm giá này trước khi các cổ đông khác được phép mua.

Đánh giá nhược điểm của cổ phiếu ưu đãi hoàn lại

  • Tính linh hoạt thấp hơn so với cổ phiếu thường: Vì các quyền lợi của cổ phiếu ưu tiên hoàn lại đã được xác định trước, việc bán hay giao dịch cổ phiếu này sẽ ít linh hoạt hơn so với cổ phiếu thường.
  • Rủi ro về thanh khoản: Cổ phiếu ưu tiên hoàn lại thường có thanh khoản thấp hơn so với các loại cổ phiếu khác do số lượng cổ phiếu phát hành thường ít hơn.
  • Quyền biểu quyết bị giới hạn: Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu tiên hoàn lại có thể bị hạn chế quyền biểu quyết tại các cuộc họp đại hội cổ đông hoặc trong quyết định quan trọng của công ty.
  • Khó đánh giá giá trị thực sự của cổ phiếu: Do các ưu tiên riêng lẻ của cổ phiếu ưu tiên hoàn lại khác nhau, đôi khi khó để đánh giá giá trị thực sự của cổ phiếu này và so sánh với các cổ phiếu khác.

Những quyền lợi của cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu tiên hoàn lại

Top