Cổ phiếu ưu đãi cổ tức là gì? Những đặc điểm của cổ phiếu này

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức là gì? Loại hình cổ phiếu này có những đặc điểm gì? Đang là một chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc trong thời gian gần đây.  Để biết thêm thông tin chi tiết về chủ đề này mời bạn theo dõi bài phân tích và chia sẻ sau đây của chúng tôi nhé!

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức là gì?

Cổ phiếu ưu tiên cổ tức là loại cổ phiếu được phát hành bởi công ty với quyền lợi nhận cổ tức cao hơn so với các cổ phiếu thông thường. Cổ phiếu ưu tiên cổ tức thường được sử dụng để thu hút các nhà đầu tư có nhu cầu nhận cổ tức ổn định và cao hơn so với cổ tức được trả cho các cổ phiếu thông thường.

Đặc điểm của cổ phiếu ưu tiên cổ tức

Đặc điểm của cổ phiếu ưu tiên cổ tức

Đặc điểm của cổ phiếu ưu đãi cổ tức

Một số đặc điểm của cổ phiếu ưu tiên cổ tức bao gồm:

  • Ưu tiên về cổ tức: Có quyền nhận mức cổ tức cao hơn so với các cổ phiếu thông thường. Thông thường, mức ưu đãi này được xác định trước và được công bố trong điều lệ công ty hoặc trong thông báo phát hành cổ phiếu.
  • Quyền ưu tiên trong trường hợp phát hành thêm cổ phiếu: Nếu công ty quyết định phát hành thêm cổ phiếu, cổ phiếu ưu tiên cổ tức có quyền ưu tiên mua cổ phiếu mới trước các cổ phiếu thông thường. Điều này đảm bảo rằng các cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức sẽ giữ được tỷ lệ sở hữu của họ trong công ty.
  • Quyền ưu tiên trong trường hợp phát hành cổ phiếu riêng lẻ: Nếu công ty quyết định phát hành cổ phiếu riêng lẻ, cổ phiếu ưu tiên cổ tức có quyền ưu tiên mua cổ phiếu riêng lẻ trước các cổ phiếu thông thường.
  • Thời hạn sử dụng: Cổ phiếu ưu tiên cổ tức có thời hạn sử dụng, sau đó sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu thông thường.

Quyền hạn của cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức

Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu tiên cổ tức sẽ được hưởng một số quyền lợi đặc biệt, bao gồm:

Quyền hạn của cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức

Quyền hạn của cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức

Xem thêm: Cổ phiếu Blue chip là gì? Lợi ích khi đầu tư vào Blue chip

Xem thêm: Cổ phiếu Penny là gì? Những đặc điểm nổi bật của cổ phiếu Penny

  • Ưu tiên nhận cổ tức: Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu tiên cổ tức sẽ được ưu tiên nhận cổ tức trước các cổ đông khác. Điều này có nghĩa là nếu công ty có lãi, cổ đông ưu tiên sẽ nhận được cổ tức trước khi phần còn lại được chia cho các cổ đông thông thường.
  • Ưu tiên về phân phối tài sản: Nếu công ty phá sản hoặc giải thể, cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi sẽ được ưu tiên nhận tài sản trước các cổ đông khác.
  • Ưu tiên mua lại cổ phiếu: Nếu công ty quyết định mua lại cổ phiếu của mình, cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu tiên cổ tức sẽ được ưu tiên mua lại trước các cổ đông khác. Điều này giúp cổ đông có thể bán cổ phiếu với giá cao hơn so với các cổ đông thông thường.
  • Được bầu làm thành viên HĐQT: Trong một số trường hợp, cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu tiên cổ tức có quyền được bầu làm thành viên HĐQT, giúp họ có thể có ảnh hưởng đến quyết định quan trọng của công ty.

Trên đây là một số thông tin liên quan đến việc tìm hiểu Cổ phiếu ưu đãi cổ tức là gì?  Hy vọng những thông tin tài chính mà chúng tôi chia sẻ đã giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về chủ đề này nhé!

Top