Chứng quyền là gì? Hướng dẫn công thức tính giá chứng quyền

Chứng quyền là một thuật ngữ khá cơ bản trong chứng khoán. Vậy chứng quyền là gì? Công thức tính giá chứng quyền như thế nào? Để biết thêm thông tin chi tiết về vấn đề này mời bạn theo dõi bài phân tích và chia sẻ chi tiết sau đây của chúng tôi nhé!

Chứng quyền là gì?

Chứng quyền (warrant) là một công cụ tài chính cho phép sở hữu mua hoặc bán một số lượng cổ phiếu được quy định trước đối với một giá và thời gian nhất định. Chứng quyền được phát hành bởi các công ty hoặc các tổ chức tài chính với mục đích huy động vốn hoặc để tăng sự linh hoạt cho các hoạt động tài chính.

Chứng quyền là gì?

Chứng quyền là gì?

Để hiểu thông tin cơ bản của một chứng quyền, bạn cần phải xác định các thông số chính của nó. Bao gồm tên chứng quyền, mã chứng quyền, giá chứng quyền, giá trị thực của cổ phiếu cơ sở, tỷ lệ đổi mới (conversion ratio), thời hạn (expiry date), giá thực hiện (strike price).

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá của chứng quyền

Giá của một chứng quyền phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Bạn nên hiểu rõ những yếu tố này để đưa ra quyết định đầu tư thông minh.

  • Giá cổ phiếu cơ sở: Giá của chứng quyền phụ thuộc vào giá cổ phiếu cơ sở. Nếu giá cổ phiếu tăng, giá chứng quyền cũng sẽ tăng và ngược lại.
  • Thời hạn: Giá của chứng quyền cũng phụ thuộc vào thời hạn của nó. Càng gần thời hạn, giá càng giảm.
  • Tỷ lệ đổi mới: Tỷ lệ đổi mới càng thấp, giá càng cao và ngược lại.
  • Lãi suất: Lãi suất càng cao, giá càng giảm.
  • Biến động giá cổ phiếu: Nếu giá cổ phiếu cơ sở có biến động mạnh, giá chứng quyền cũng sẽ biến động mạnh.

Công thức tính giá chứng quyền là gì

Công thức để tính giá chứng quyền là: Giá chứng quyền = (giá cổ phiếu cơ sở – giá thực hiện) x tỷ lệ đổi mới + giá chứng quyền.

Ví dụ, nếu giá cổ phiếu cơ sở là 100 đô la, giá thực hiện là 90 đô la, tỷ lệ đổi mới là 2 và giá chứng quyền là 10 đô la, công thức tính giá chứng quyền sẽ là:

Giá chứng quyền = (100 – 90) x 2 + 10 = 30 đô la.

Tuy nhiên, giá chứng quyền là gì  không phải là giá cuối cùng mà người mua sẽ phải trả. Nếu giá cổ phiếu cơ sở tăng lên, giá chứng quyền cũng sẽ tăng lên theo. Ngược lại, nếu giá cổ phiếu giảm xuống, giá chứng quyền cũng sẽ giảm theo. Do đó, đầu tư chứng quyền có rủi ro và cần phải được đánh giá và quản lý một cách thận trọng.

Cách tính giá chứng quyền tại thời điểm đáo hạn

Giá chứng quyền tại thời điểm đáo hạn được tính dựa trên giá thực hiện của cổ phiếu cơ sở và tỷ lệ đổi mới của chứng quyền.

Công thức tính giá chứng quyền  là gì tại thời điểm đáo hạn như sau:

Giá chứng quyền tại thời điểm đáo hạn = max((giá thực hiện – giá cổ phiếu cơ sở), 0) x tỷ lệ đổi mới

Trong đó:

  • Giá thực hiện là giá mà người sở hữu chứng quyền có thể mua cổ phiếu cơ sở theo tỷ lệ đổi mới đã quy định trong hợp đồng chứng quyền.
  • Giá cổ phiếu cơ sở là giá hiện tại của cổ phiếu mà chứng quyền liên quan đến.
  • Tỷ lệ đổi mới là tỷ lệ giữa số lượng chứng quyền được phép đổi lấy một cổ phiếu cơ sở.

Ví dụ: Giả sử một chứng quyền cho phép sở hữu 2 chứng quyền đổi lấy 1 cổ phiếu cơ sở, giá cổ phiếu cơ sở là 50 đô la, giá thực hiện là 45 đô la. Giá chứng quyền tại thời điểm đáo hạn sẽ được tính theo công thức:

Giá chứng quyền tại thời điểm đáo hạn = max((45 – 50), 0) x 2 = 0 đô la

Vì giá thực hiện lớn hơn giá cổ phiếu cơ sở, nên giá chứng quyền tại thời điểm đáo hạn là 0 đô la.

Xem thêm: Sàn HNX là gì? Quy định giao dịch chứng khoán trên sàn HNX

Xem thêm: Cổ phiếu chu kỳ là gì? Tìm hiểu các giai đoạn trong chu kỳ cổ phiếu

Trên đây là một số thông tin liên quand dến việc tìm hiểu chứng quyền là gì? Hy vọng những thông tin mà chúng tôi chia sẻ đã giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về chủ đề này nhé!

Top